[Tin tức] Kích Hoạt Tài Khoản Thiên Long Kỷ Niệm

Kính Chào Quý Bằng Hữu,

Để có thể bảo mật tài khoản được tốt hơn các Bằng Hữu vui lòng cập nhật thông tin tài khoản tại trang: https://id.thienlongkyniem.com/

Sau khi đăng nhập, các Bằng Hữu tiến hành cập nhật Thông tin các nhân, Email và Số Điện Thoại,Câu Hỏi Bảo Mật và Mật Khẩu Cấp 2

Sau khi điền đầy đủ thông tin hợp lệ các Bằng Hữu chọn Kích Hoạt Tài Khoản, sau đó vào hòm thư Email để tiến hành xác nhận,nếu như không có có hãy vào mục Spam,như vậy các Bằng Hữu đã kích hoạt thành công tài khoản của mình.

Lưu ý: Các Bằng Hữu cần điền đúng thông tin để sau này có quên mật khẩu cần thông tin quan trọng mới lấy lại được tài khoản của mình.

Hãy cũng dõi theo bước Thiên Long Kỷ Niệm để trở lại và tìm lại những ký ức xưa.

Bổn Môn Tổng Quản.

:)